Punainen mökki ja sauna joen rannassa

Monenkin huomio on varmaan joskus kiinnittynyt vanhaan punaiseen mökkiin ja saunaan joen rannassa Tapaninvainion uimarannan ja Ollilankentän välillä. Vanhemmat asukkaat tuntevat rakennuksen Peleniuksen mökkinä. Pyysimme omistajaa kertomaan talon historiasta. Lue loppuun

Vantaanjoen ylittäminen ennen aikaan

Tapaninvainion uimarannalta on jo 40 vuoden ajan johtanut komea kevyen liikenteen silta joen yli Tuomarinkylän kartanon puolelle. Tämä silta on vuodelta 1979.

Mutta mitä tiedämme joen ylittämisestä ja tieyhteyksistä tässä ennen aikaan?

Lue loppuun

Helsingin maalinnoituksen tukikohdan XII osat Tapaninvainiossa

Pietarin suojaksi tarkoitettua merilinnoitusta (mm. Kronstadt, Suomenlinna) ruvettiin 1914 laajentamaan maalinnoituksella lähinnä Helsingin ympärillä. Kestolinnoitettuja tukikohtia rakennettiin vuosina 1915-1917. Itsenäisyytemme alussa maalinnoituskomitea ei löytänyt laitteille mitään käyttöä. Vuodesta 1971 alkaen maalinnoituslaitteet on katsottu muinaismuistolain tarkoittamiksi kiinteiksi muinaismuistoiksi ja siten muinaismuistolain suojaamiksi. Niitä ei saa hävittää, peittää eikä kaivaa ilman Museoviraston lupaa. Lue loppuun